Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Vzdelávacie aktivity

Dátum aktivity

od: 06.05.2019 do: 07.05.2019

Voľné miesta

-172

Registrácia do

31.03.2019

Miesto konania

Bratislava

Lektor

prof. Marion Grein, prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD., Walter Sabiel, Mgr. Monika Šajánková, PhD., Ing. Beáta Menzlová a ďalší domáci a zahraniční lektori.

Cieľová skupina

riaditelia ZŠ a SŠ, učitelia cudzích jazykov v ZŠ a SŠ, CLIL učitelia, učitelia škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a škôl s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, učitelia jazykových škôl
165

Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Podpora vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín.

Cieľom konferencie je vytvoriť platformu pre výmenu skúseností, príkladov dobrej praxe a diskusiu na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového vzdelávania na Slovensku a prezentovať výsledky experimentálneho overovania metodiky CLIL v nižšom strednom vzdelávaní so zámerom podporiť vyučovanie cudzích jazyka a jazykov národnostných menšín v základných a stredných školách.Účasť na konferencii je bezplatná.

Stravu a ubytovanie z 06.05. - 07.05.2019 zabezpečuje a hradí pozývajúca organizácia.


Do poznámky v prihlasovacom formulári prosíme uviesť cudzie jazyky a/alebo národnostné jazyky, ktoré ovládate. V prípade potreby ubytovania prosíme do poznámky uviesť "Požadujem ubytovanie".

Predbežný program

Pokyny pre prednášajúcich

Pokyny pre autorov

Štipendiá pre učiteľov nemčiny