VÝTVARNÁ VÝCHOVA - METODICKÉ PODNETY A UČEBNICE (VYUŽITEĽNÉ PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ)

Typ školy

základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Predmet

výtvarná výchova

Ročník

nezaradené

Metodické podnety a učebnice výtvarnej výchovy 

Učebnice VV pre prvý aj druhý stupeň ZŠ (ročníky: 1.,2.,3.,5.,6.,7)

odkaz:Učebnice výtvarnej výchovy.zip

Metodické listy s aktivitami pre žiakov (hlavne pre prvý stupeň ZŠ, ale využiteľné aj vo vyšších ročníkoch)

odkaz: L. Čarný - Didakticko-metodické podnety k výtvarnej výchove.zip