Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Dištančné vzdelávanie

Na tejto stránke ŠPÚ prinášame informácie, usmernenia, odporúčania, pracovné zošity a ďalšie zdroje informácií pre učiteľov na prvom a druhom stupni základných škôl, rodičov a pedagogickú verejnosť počas a po prerušenom vyučovaní v školách v čase epidémie koronavírusu.