Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


27.11.2020

Pozvánka na konferenciu

V pondelok 30. novembra sa uskutoční otváracia konferencia preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov.“

KONANIE KONFERENCIE:

Dátum:        30.  11.  2020
Čas:             13:00 – 15:00 
Forma:        on-line (komunikačný nástroj ZOOM)
ID konferencie:     https://zoom.us/j/92632405849 
Meeting ID: 926 3240 5849
Rokovací jazyk:    slovenský, anglický (tlmočenie zabezpečené)

Program:        
13:00 – 13:15         Slávnostné otvorenie 
Miroslava Hapalová, riaditeľka, Štátny pedagogický ústav

13:15 – 14:15         Príhovory hostí  
J. E. Terje Theodor Nervik, veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v SR  
Ana Perona Fjeldstad, riaditeľka, Európske Wergeland Centrum, Nórsko
Monika Filipová, štátna tajomníčka, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Jana Dacková, vedúca oddelenia správy programov grantov EHP a Nórska, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR


14:15 – 14:35         Predstavenie preddefinovaného projektu
Jozef Facuna, manažér projektu, Štátny pedagogický ústav

Otváracia konferencia je súčasťou aktivít projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. Projekt je podporený v rámci programu „Miestny rozvoj a inklúzia“ a financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.