Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.06.2022

Výsledky súťaže Poznaj slovenskú reč

V gescii Štátneho pedagogického ústavu sa 9. júna 2022 v Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch uskutočnilo Celoštátne kolo 42. ročníka súťaže Poznaj slovenskú reč pre školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Súťaže sa zúčastnili žiaci základných a stredných škôl, ktorí sa umiestnili v krajských postupových kolách na prvých troch miestach 1., 2., 3. a 4. kategórie.

Výsledkové listiny všetkých kategórií a fotografie zo slávnostného vyhodnotenia súťaže sú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ Poznaj slovenskú reč - ŠPÚ (statpedu.sk).