Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


20.05.2022

Európske Wergeland Centrum a ŠPÚ pripravujú študijnú cestu pre slovenských učiteľov a učiteľky

V hlavnom meste Nórska sa v dňoch 9. až 11. mája uskutočnilo pracovné stretnutie Európskeho Wergeland Centra (EWC) a Štátneho pedagogického ústavu. Cieľom bolo spoločne pripraviť a naplánovať študijnú cestu v Oslo pre 30 učiteľov a učiteliek zo Slovenska.

Stretnutie prebiehalo v rámci projektu Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov. Hlavným cieľom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít a podpora interkultúrneho vzdelávania.

Májového pracovného stretnutia v Nórsku sa za ŠPÚ zúčastnili Marek Trávníček a Jozef Facuna z oddelenia národnostných menšín ŠPÚ. Spolu so zástupcami EWC navštívili aj rómsku komunitnú organizáciu Romano kher v Osle. S pracovníkmi organizácie diskutovali aj o možnostiach budúcej spolupráce.

Študijná cesta slovenských učiteľov a učiteliek sa uskutoční od 5. do 11. júna. Účastníci tréningu budú mať možnosť vidieť prácu nórskych pedagógov so žiakmi v škole a oboznámiť sa s pedagogickou praxou v oblasti inkluzívneho vzdelávania (vzdelávania žiakov rôznych národností a kultúr).

Podrobnejšie informácie o projekte a aktivitách nájdete na stránke: https://www.spolu-together-jekhetane.sk/sk