Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


24.11.2020

IX. mezinárodná konferencia podpory viacjazyčnosti

Cieľom tohtoročnej konferencie, ktorú organizuje Národní pedagogický institut Českej republiky, je zameraný na rozvoj digitálnych kompetencií v jazykovom vzdelávaní vzhľadom na jarné a súčasné dištančné vzdelávanie v školách. Obsahom programu budú tiež aktuality a novinky vo výuke cudzích jazykov.

Konferencia je rozdelená do niekoľkých blokov a jej jednotlivé príspevky sú zamerané na praktickú a okamžitú využiteľnosťou vo výučbe. 

V programe je dôraz na zdieľanie príkladov dobrej praxe, počas ktorých učitelia inšpirujú učiteľov a zdieľajú tipy na najlepšie výučbové programy, zdroje a aktivity. Počas konferencie bude predstavená nová sekcia webovej stránky Európskeho centra pre moderné jazyky v Grazi. Tá sa cielene venuje podpore a skvalitneniu online výučby cudzích jazykov pod názvom Pokladnica nápadov (Treasure Chest) a je určená pre rodičov, žiakov a učiteľov cudzích jazykov.

Bližšie informácie, ako aj prihlášku nájdete na webovej stránke Národního pedagogického institutu českej republiky TU.

zdroj: https://www.nidv.cz/

Program konferencie