Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Hodnotenie a monitoring kvality učebníc a didaktických prostriedkov

V tejto časti Vám prinášame priebežné výsledky z hodnotenia a monitoringu kvality učebníc a didaktických prostriedkov realizovaných Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s učiteľmi a učiteľkami z praxe.