Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - METODICKÉ PODNETY A UČEBNICE (VYUŽITEĽNÉ PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ)

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


VÝTVARNÁ VÝCHOVA - METODICKÉ PODNETY A UČEBNICE (VYUŽITEĽNÉ PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ)

Typ školy

základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra

Predmet

výtvarná výchova

Ročník

nezaradené

Metodické podnety a učebnice výtvarnej výchovy 

Učebnice VV pre prvý aj druhý stupeň ZŠ (ročníky: 1.,2.,3.,5.,6.,7)

odkaz:Učebnice výtvarnej výchovy.zip

Metodické listy s aktivitami pre žiakov (hlavne pre prvý stupeň ZŠ, ale využiteľné aj vo vyšších ročníkoch)

odkaz: L. Čarný - Didakticko-metodické podnety k výtvarnej výchove.zip