Maturita

Cieľové požiadavky platné od školského roka 2011/2012 do školského roka 2012/2013 vrátane

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

Po kliknutí na predmet sa vám otvorí pdf dokument v novom okne.

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky platné do šk. r. 2010/2011

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.

Po kliknutí na predmet sa vám otvorí pdf dokument v novom okne.

Cieľové požiadavky na maturitné skúšky

Katalóg cieľových požiadaviek je dokument, ktorý definuje požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov maturitnej skúšky.