Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


V Štrasburgu sa začala 11. schôdza riadiaceho výboru pre vzdelávaciu politiku a prax (CDPPE)