Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Kritéria na hodnotenie kvality učebníc na našej stránke

Učebnica je základným médiom výučby. Svojím spracovaním a charakterom sa považuje za súčasť širokého spektra jednotlivých textov vedeckých disciplín, z ktorých sa transformujú príslušné učebné predmety na základných a stredných školách. Aj z tohto dôvodu treba ich posudzovaniu venovať dôkladnú pozornosť. Recenzenti majú svoje posudky štruktúrovať podľa uvedených kritérií.

Kritériá na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Kritériá na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Hodnotenie kvality spracovania učebnicového súboru – cudzie jazyky

Hodnotenie kvality spracovania učebnicového súboru – cudzie jazyky

 

Posudky, prosím, odosielajte na Odbor edičnej činnosti:

PhDr. Tatiana Poliaková, PhD.
tel.:02/59 374 294
e-mai:tatiana.poliakova@minedu.sk

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.