Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Kritéria na hodnotenie kvality učebníc na našej stránke

Učebnica je základným médiom výučby. Svojím spracovaním a charakterom sa považuje za súčasť širokého spektra jednotlivých textov vedeckých disciplín, z ktorých sa transformujú príslušné učebné predmety na základných a stredných školách. Aj z tohto dôvodu treba ich posudzovaniu venovať dôkladnú pozornosť. Recenzenti majú svoje posudky štruktúrovať podľa uvedených kritérií.

Kritériá na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Kritériá na hodnotenie kvality učebníc pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Hodnotenie kvality spracovania učebnicového súboru – cudzie jazyky

Hodnotenie kvality spracovania učebnicového súboru – cudzie jazyky

 

Posudky, prosím, odosielajte na oddelenie učebnicovej politiky:

Mgr. Iveta Krátka
tel.: 02/59 374 812
e-mail: iveta.kratka@minedu.sk