Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Zoznam rubrík

1. Vedecké štúdie a odborné články

V rubrike budú publikované štúdie a články zamerané na aktuálny výskum jazyka a literatúry, resp. predmetovej didaktiky.

2. Z učiteľskej praxe

V rubrike budú uverejňované články vychádzajúce z učiteľskej praxe.

3. Diskusia a polemiky

Rubrika je zameraná na aktuálne problémy v oblasti jazyka a literatúry, resp. predmetovej didaktiky a učiteľskej praxe. Redakčná rada stanovuje tematické okruhy diskusií a polemík.  

4. Recenzie – anotácie – nové knihy

Rubrika je zameraná na odbornú reflexiu, resp. na stručné informácie o nových vedeckých a odborných publikáciách.

5. Informatórium

Rubrika bude zameraná na zverejňovanie informácií o konferenciách, podujatiach (napr. Hviezdoslavov Kubín...), výročiach a pod.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.