Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Voľné pracovné pozície

Štátny pedagogický ústav vypisuje výberové konanie na pracovné pozície:

 1. výskumný a vývojový zamestnanec pre anglický jazyk (PP a DoPČ)
 2. výskumný a vývojový zamestnanec pre špeciálnopedagogické poradenstvo a ranú starostlivosť a pre inkluzívne vzdelávanie
 3. výskumný a vývojový zamestnanec pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so zrakovým postihnutím (DoPČ)
 4. výskumný a vývojový zamestnanec pre výchovu a vzdelávanie detí a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a pre výchovu a vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia (PP)
 5. výskumný a vývojový zamestnanec pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (DoPČ)

Informácie o pracovnom mieste:

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní

Termín nástupu: február 2016

Druh pracovného pomeru: PP, DoPČ

 

Náplň práce, povinnosti a zodpovednosti:

 • tvorba a inovácia pedagogickej dokumentácie pre základné a stredné školy, tvorba koncepčných dokumentov zaoberajúcich sa rozvojom všeobecného vzdelávania, príprava odborných stanovísk a posudkov na materiálne a didaktické prostriedky z daného predmetu,
 • tvorba koncepcie a metodiky vzdelávania na školách s celoštátnou pôsobnosťou vrátane tvorby vzdelávacích projektov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov s daným postihnutím/poruchou v špecializovaných školských zariadeniach alebo v bežných materských a základných školách,
 • výkon experimentálnej a výskumnej činnosti v uvedenej oblasti,
 • plnenie vedecko-výskumných úloh, tvorivá interpretácia výsledkov výskumu a ich aplikácia  pri tvorbe materiálov pre pedagogickú prax,
 • konzultačná, oponentská, publicistická a expertízna činnosť

 

Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné  predpoklady:

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Zameranie, odbor: v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 • odborná prax minimálne 5 rokov, z toho prax v oblasti vedy a výskumu je výhodou, prax v školskom prostredí vítaná,
 • dobrá znalosť školskej problematiky, sledovanie súčasných problémov kvality školy a vzdelávania,

 

Predpoklady a zručnosti:

 • znalosť cudzieho jazyka
 • počítačové znalosti:
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý 
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, cieľavedomosť, samostatnosť, schopnosť koordinácie vlastnej práce, schopnosť koncepčného myslenia, schopnosť  samostatne formulovať odborný text

Výhody:

 • príjemné pracovné prostredie
 • 5 dní dovolenky navyše

Informácie o výberovom konaní:

Predpokladaný termín ukončenia  výberového konania: 31.01.2016

V prípade záujmu o pracovnú ponuku zasielajte životopis v slovenskom jazyku a motivačný list spolu so súhlasom so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov mailom na adresu personalne@statpedu.sk alebo korešpondenčnú adresu ŠPÚ do 31.01.2016.