Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

Štátny pedagogický ústav bol od 16.09. 2008 riešiteľom projektu „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“.

Projekt sa riešil v období od 17.09. 2008 do 16.09. 2013, t.j. 60 mesiacov. 
Projekt a jeho aktivity boli zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov základných škôl v predmete 1. cudzí jazyk (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, taliansky a španielsky jazyk), ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov v danom predmete na 1. stupni základných škôl.  
 

Informácie o projekte nájdete na webstránke projektu: www.educj.sk

Vzhľadom na nefunkčnosť stránky http://www.crz.gov.sk  dňa 14.10.2011 zverejňujeme dve zmluvy na webovej stránke ŠPÚ:

1. 268/2011/801 Zmluva o zabezpečení vzdelávania medzi ŠPÚ a Trnavskou univerzitou v Trnave

2. 271/2011/801 Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve medzi ŠPÚ a Mestom Revúca, Základná škola J.A. Komenského 

Akreditácia vzdelávacích programov

Potvrdenie o akreditácii 1

Potvrdenie o akreditácii 2

Potvrdenie o akreditácii 3

Výstup projektu:

Záverečná správa - projekt

Záverečná správa - zahraničné stáže