Pozvánka pre učiteľov nemeckého jazyka

Milé kolegyne, milí kolegovia,

pozývame Vás na workshop „Landeskunde im DaF-Unterricht zum Mitmachen und Anfassen ”, ktorý sa uskutoční 11.10.2019 (od 09:00 do 16:30)  v Goetheho inštitúte v Bratislave.

Na tomto workshope budete mať možnosť vyskúšať si rôzne cvičenia ku krajinovede a k téme „Učenie na stanovištiach s mapami“ a pritom spoznať rôzne metodické prístupy k sprostredkovaniu krajinovedy. Bez ohľadu na to, či ide o sprostredkovanie poznatkov z krajinovedy alebo trénovanie (inter-)kultúrnych kompetencií, všetky cvičenia a texty majú jednu vec spoločnú: aktivujú žiakov, dopĺňajú vedomosti, trénujú vnímanie, relativizujú stereotypné predstavy, reflektujú vlastné skúsenosti a podnecujú k odlišnému pohľadu na jednotlivé aspekty nemeckej kultúry.

Referentka: Angelika Lundquist-Mog

bola učiteľkou nemčiny ako cudzieho jazyka na univerzite v Tübingene. Realizuje vzdelávanie učiteľov doma i v zahraničí. Zameriava sa na krajinovedu, nemčinu na I. stupni základných škôl a na metodiku a didaktiku. Je spoluautorkou učebníc pre dospelých a deti. Ďalej je spoluautorkou jedného modulu  zo série kontinuálneho vzdelávania a odbornej prípravy „Deutsch lehren lernen“ (DLL 8). Angelika Lundquist-Mog nedávno upravila a didaktizovala osem rozprávok Bratov Grimmovcov pre čitateľskú sériu „Klettov farebný svet čítania“ a Denník Anny Frankovej.

Školenie je bezplatné a vhodné predovšetkým pre vyučujúcich na 2. stupni základných škôl a na stredných školách. V prihlasovacom maili uveďte názov školy, na ktorej momentálne vyučujete.

Zaistite si Vaše miesto ešte dnes! Počet účastníkov a účastníčok je obmedzený.

Svoje prihlášky zasielajte na adresu miroslava.blaskova@goethe.de do 17.09. 2019.

poznámka: Prosíme nepoužívajte možnodť rezervácie cez webstránku. Návod na zaslanie prihlášok je v texte oznamu.

Pozvánka pre učiteľov nemeckého jazyka 7443