Vzdelávacie aktivity

Dátum aktivity

24.04.2019

Voľné miesta

0

Registrácia do

15.04.2019

Miesto konania

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava

Lektor

PaedDr. Renáta Wolfová

Cieľová skupina

špeciálni pedagógovia, pedagógovia 1. stupňa ZŠ
182

Včielka - osobný tréner čítania

Štátny pedagogický ústav vás pozýva na odborný seminár Včielka – osobný tréner čítania, ktorý  vám bude prezentovať PaedDr. Renáta Wolfová, špeciálna pedagogička, lektorka vzdelávacích kurzov z Dyscentrum Praha. Odborný seminár určený pedagógom prináša možnosť cielenej intervencie v prospech detí, špeciálnym pedagógom umožňuje supervidovať nácvik prebiehajúci v škole, aj domácom prostredí. Pre žiakov s poruchami učenia a ich rodičov je ideálnym pomocníkom ako ich osobný tréner čítania, ktorý im zostaví individuálne cvičenia na pravidelné precvičovanie. Všetci registrovaní budú mať k dispozícii slovenskú Včielku  bezplatne na testovanie www.vcielka.online. Podrobné informácie nájdete v pozvánke. Seminár je bez účastníckeho poplatku.

Pozvánka

Súťaž - 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Dátum aktivity: Termín ukončenia súťaže je 15. október 2019

Súťaž - Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Dátum aktivity:  09. 04. 2019 – 13. 05. 2019

Workshop "DaF pre deti a mládež"

Dátum aktivity:  09. 05. 2019 – 10. 05. 2019