Vzdelávacie aktivity

Dátum aktivity

od: 05.04.2019 do: 06.04.2019

Voľné miesta

0

Registrácia do

17.02.2019

Miesto konania

Bratislava

Lektor

Mgr. Eva Gašparová, PhDr. Jozef Facuna, PhD., PhDr. Ján Červenka, Ph.D., Christiane Seehausen, prof. PhDr. René Lužica, ArtD., Ing. Beáta Menzlová a ďalší domáci a zahraniční experti pre vzdelávanie Rómov

Cieľová skupina

učitelia a riaditelia základných a stredných škôl, výskumní pracovníci
152

Medzinárodná konferencia: Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

- Prezentácia výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“

- Výmena príkladov dobrej praxe zo vzdelávania Rómov na Slovensku a v zahraničí

Medzinárodný projekt v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy , mládeže a športu Erasmus . Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.


Konferenčný poplatok sa neplatí.

Stravu a ubytovanie z 05.04. na 06.04. 2019 zabezpečuje a hradí pozývajúca organizácia. 

V prípade potreby ubytovania prosíme do poznámky uviesť "Požadujem ubytovanie".
V prípade obmedzenia v strave prosíme do poznámky uviesť, napríklad vegetariánska strava. 

PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ.

Súťaž - 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Dátum aktivity: Termín ukončenia súťaže je 15. október 2019

Súťaž - Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Dátum aktivity:  09. 04. 2019 – 13. 05. 2019

Workshop "DaF pre deti a mládež"

Dátum aktivity:  09. 05. 2019 – 10. 05. 2019