Vzdelávacie aktivity

Dátum aktivity

od: 05.04.2019 do: 06.04.2019

Voľné miesta

18

Registrácia do

17.02.2019

Miesto konania

Bratislava

Lektor

Mgr. Eva Gašparová, PhDr. Jozef Facuna, PhD., PhDr. Ján Červenka, Ph.D., Christiane Seehausen, prof. PhDr. René Lužica, ArtD., Ing. Beáta Menzlová a ďalší domáci a zahraniční experti pre vzdelávanie Rómov

Cieľová skupina

učitelia a riaditelia základných a stredných škôl, výskumní pracovníci
152

Medzinárodná konferencia: Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

- Prezentácia výstupov projektu „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“

- Výmena príkladov dobrej praxe zo vzdelávania Rómov na Slovensku a v zahraničí

Medzinárodný projekt v rámci programu Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy , mládeže a športu Erasmus . Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie.


Konferenčný poplatok sa neplatí.

Stravu a ubytovanie z 05.04. na 06.04. 2019 zabezpečuje a hradí pozývajúca organizácia. 

V prípade potreby ubytovania prosíme do poznámky uviesť "Požadujem ubytovanie".
V prípade obmedzenia v strave prosíme do poznámky uviesť, napríklad vegetariánska strava.