25.06.2019

VII. cyklus Európskeho dialógu s mládežou

Nadväzujúc na Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 (1.6.19. Neformálne vzdelávanie, bod 1) si Vás v mene Rady mládeže dovoľujeme požiadať o súčinnosť pri vypĺňaní online dotazníka Vašimi žiakmi a študentami.

Cieľom Európskeho dialógu s mládežou je umožniť žiakom a študentom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre mládež na vidieku.

Dotazník je určený mladým ľuďom vo veku 13 až 30 rokov. Dostupný je tak v slovenskom, ako aj v maďarskom jazyku. Obe verzie dotazníka sú dostupné na :

slovenská verzia: https://forms.gle/hL6nbqxYjnAKhafK9

maďarská verzia: https://forms.gle/cCQGMCrxJPhaNCDc9

Európsky dialóg s mládežou je nástroj na podporu aktívnej účasti mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia takto dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky, a to až na európskej úrovni. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti v celej EÚ.

Témou VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou je Vytváranie príležitostí pre mládež. Názory mladých ľudí sa premietnu do ustanovení a odporúčaní Európskej komisie a budú ovplyvňovať opatrenia v týchto oblastiach v jednotlivých členských štátoch. Viac informácií o Európskom dialógu s mládežou nájdete na https://eudialogsmladezou.sk/

List do škôl