11.06.2019

Seminár „Činnostne zamerané vyučovanie“ pre učiteľov nemeckého jazyka

Štátny pedagogický ústav pozýva všetkých učiteľov nemeckého jazyka na seminár s názvom „Činnostne zamerané vyučovanie“.

Milé kolegyne, milí kolegovia,

aj v roku 2019 chceme nadviazať na tradíciu obľúbených letných seminárov v Goetheho inštitúte, a ak nemáte ešte plány na leto, pozývame Vás na letný seminár  s témou: „Činnostne zamerané vyučovanie“, ktorý sa uskutoční v termíne 01.07.-04.07. 2019Goetheho inštitúte v Bratislave. Seminár je vhodný pre vyučujúcich na 2. stupni základných škôl a vyučujúcich na stredných školách.

Pripravujeme pre Vás celodenný program:

  • Počas seminára sa budete venovať metodicko-didaktickej reflexii a simulácii vyučovania
  • Popoludnia budú vyplnené rôznymi workshopmi k danej tematike

Naše referentky sa tešia na možnosť sprostredkovať Vám poznatky a taktiež na výmenu skúseností s Vami.

Seminár je bezplatný, náklady na cestu a ubytovanie, ako aj jeden spoločný obed, budú hradené Goetheho inštitútom.

Ak máte záujem zúčastniť sa semináru, vyplňte formulár v prílohe, napíšte krátke odôvodnenie Vašej účasti (polovica DIN A4) a pošlite najneskôr do 17.06.2019 na:   miroslava.blaskova@goethe.de

Tešíme sa na Vašu účasť!

Dokumenty:
Pozvánka v nemeckom jazyku

Prihláška na seminár