Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Kontakty na zamestnancov

Priezvisko Meno klapka e-mail poznámka
Adamovič, PhDr., PhD., MBA Martin 220 martin.adamovic (at) statpedu.sk  
Bartošová, Mgr. Iveta 203 iveta.bartosova (at) statpedu.sk  
Bartošová, Bc. Nikola 208 nikola.bartosova (at) statpedu.sk materská dovolenka
Benčová, PhDr. Lýdia 311 lydia.bencova (at) statpedu.sk  
Bizíková, PhDr. Ľubica 304 lubica.bizikova (at) statpedu.sk  
Bockaničová, PaedDr., PhD. Katarína 105 katarina.bockanicova (at) statpedu.sk  
Bolemant, Mgr., PhD., Liliana 118 liliana.bolemant (at) statpedu.sk dohoda
Bronerská, Mgr., PhD., Jana 213 jana.bronerska (at) statpedu.sk dohoda
Bryndzák, PhDr., Mgr., PhD., Pavel 226 pavel.bryndzak (at) statpedu.sk dohoda
Bubeník, Mgr. Marek 126 marek.bubenik (at) statpedu.sk  
Butašová, Doc., PhDr., CSc. Anna 210 anna.butasova (at) statpedu.sk  
Csiba, Mgr., PhD. Karol 313 karol.csiba (at) statpedu.sk  
Čerešňa Peter 198 peter.ceresna (at) statpedu.sk  
Čermáková, Mgr. Bibiana 123 bibiana.cermakova (at) statpedu.sk  
Divičan, Mgr. Peter 411 admin (at) statpedu.sk  
Domancová, Mgr., PhD. Iris 226 iris.domancova (at) statpedu.sk  
Döményová, Mgr. Andrea 221 andrea.domenyova (at) statpedu.sk  
Ďuranová, PhDr. Denisa 119 denisa.duranova (at) statpedu.sk  
Facuna, PhDr., PhD. Jozef 209 jozef.facuna (at) statpedu.sk  
Ferančíková, Mgr. Jarmila 193 jarmila.ferancikova (at)statpedu.sk  
Galovičová, PhDr. Andrea 323 andrea.galovicova (at) statpedu.sk  
Gašparová, Mgr., Eva 203 -  
Gruberová Lenka 106 lenka.gruberova (at) statpedu.sk  
Hajduk, prof., PhDr., PhD. Ľudovít 323 ludovit.hajduk (at) statpedu.sk  
Halászová, PaedDr. Anita 162 anita.halaszova (at) statpedu.sk  
Haukwitz, Mgr. Jarmila 104 jarmila.haukwitz (at) statpedu.sk  
Holešová Janka 107 janka.holesova (at) statpedu.sk  
Hošová, Mgr. Dominika 219 dominika.hosova (at) statpedu.sk  
Juščáková, Mgr., PhD. Zuzana 121 zuzana.juscakova (at) statpedu.sk  
Kaščáková, PaedDr. Lenka 222 lenka.kascakova (at) statpedu.sk dohoda
Kelecsényi, Mgr., PhD. Peter 225 peter.kelecsenyi (at) statpedu.sk  
Kocúrik Marek 410 marek.kocurik (at) statpedu.sk dohoda
Kovaľová, Mgr., PhD. Jana 122 jana.kovalova (at) statpedu.sk  
Krnáčová, Mgr. Anna 127 anna.krnacova (at) statpedu.sk  
Kuruczová, Mgr. Alena 109 alena.kuruczova (at) statpedu.sk  
Kuzma, PaedDr., PhD. Jozef 220 jozef.kuzma (at) statpedu.sk  
Ledneczká, PaedDr., PhD. Gyöngyi 207 gyongyi.ledneczka (at) statpedu.sk  
Lukáčová, Ing. Mária 323 maria.lukacova (at) statpedu.sk  
Lichá, Mgr. Zuzana 127 zuzana.licha (at) statpedu.sk  
Makar, Mgr. Jozef 103 jozef.makar (at) statpedu.sk dohoda
Masaryková, Mgr., PhD. Dana 222 dana.masarykova (at) statpedu.sk dohoda
Menzlová, Ing. Beata 227 beata.menzlova (at) statpedu.sk  
Mizerová, Mgr. Božena 303 bozena.mizerova (at) statpedu.sk  
Mlynarčíková, Mgr. Michaela 401 michaela.mlynarcikova (at) statpedu.sk  
Nogová, RNDr., PhD. Mária 307 maria.nogova (at) statpedu.sk dohoda
Páleníková, PaedDr. Mariana 218 mariana.palenikova (at) statpedu.sk  
Petrovský Marián 111 marian.petrovsky (at) statpedu.sk  
Píšová, PhDr., PhD. Janka 313 janka.pisova (at) statpedu.sk  
Príkopský Dušan 297 dusan.prikopsky (at) statpedu.sk  
Reiterová, PaedDr. Monika 204 monika.reiterova (at) statpedu.sk  
Seňanová Silvia 318 silvia.senanova (at) statpedu.sk  
Segretain, PaedDr. Arnaud 211 arnaud.segretain (at) statpedu.sk  
Somorová, PaedDr. Renáta 319 renata.somorova (at) statpedu.sk  
Stachová, Ing. Iveta 110 iveta.stachova (at) statpedu.sk  
Staňová, PaedDr., Zuzana 224 zuzana.stanova (at) statpedu.sk dohoda
Šimončíková, PhDr., Jana 302 jana.simoncikova (at) statpedu.sk  
Tkáčová Vanečková Dagmar 202 dagmar.vaneckova (at) statpedu.sk  
Tatranská, RNDr. Mária 224 maria.tatranska (at) statpedu.sk  
Tarabová, PaedDr. Mária 219 maria.tarabova (at) statpedu.sk dohoda
Tímárová, Mgr. Lívia 118 livia.timarova (at) statpedu.sk dohoda
Tvarožková Beata 108 beata.tvarozkova (at) statpedu.sk  
Ulehlová Kristína 114 kristina.ulehlova (at)statpedu.sk  
Vargová, PhDr., CSc. Dáša 205 dasa.vargova (at) statpedu.sk dohoda
Višňovská, Mgr., PhD. Miroslava 128 miroslava.visnovska (at) statpedu.sk  
Vladová, PaedDr., PhD. Katarína 206 katarina.vladova (at) statpedu.sk  
Žovtík, Mgr. Peter 113 peter.zovtik (at) statpedu.sk  

Zoznam zamestnancov k 09.04.2019
e-mail: spu (at) statpedu.sk 
web: www.statpedu.sk
tel:  02/ 49 276 111