Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


02.02.2018

Vernisáž výstavy Pohľadnice pod klenbami – Senec 1957-2017

Pohľad na stovky pohľadníc Senca od 1. februára do mája 2018 ponúka návštevníkom Mestského múzea v Senci výstava zostavená z korešpondencie novinára, profesora Andreja Tušera priateľovi. Mnohé pohľadnice, zobrazujú krásy a zaujímavosti mesta v priebehu rokov 1957 – 2017, zostali ako jediná pamiatka kedysi jedinečných budov, parkov, starej infraštruktúry, dopravných prostriedkov či artefaktov.

„Výstava pohľadníc Senca je to zaujímavý nápad. Poskytuje nielen zachytenú dobovú realitu, ale núti nás aj zamyslieť sa nad tým, v akej dobe žijeme v porovnaní s časmi, keď sme prostredníctvom fotografií či pohľadníc ako hmotného zachytenia reality, udržiavali medzi sebou rodinné, priateľské a iné vzťahy. Dnes túto korešpondenciu nahradili SMS-ky, neosobný internet, facebook. Nahradili posielanie pohľadníc, ktoré zachytávali jedinečnú realitu života,“ uviedol po vernisáži riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Aj vďaka šťastnej zhode náhod sa naskytla príležitosť Mestskému múzeu v Senci zostaviť unikátnu výstavu, zachytávajúcu fragmenty histórie mesta na pohľadniciach. Výnimočnosť vystaveného materiálu stupňuje aj tá skutočnosť, že senecké pohľadnice pochádzajúce z obdobia uplynulých 60 rokov sú nositeľmi ucelenej korešpondencie dvoch priateľov Andreja Tušera a Imricha Schäffera.

Výstava Pohľadnice pod klenbami, ktorú pod záštitou primátora mesta Senec Karola Kvála pripravilo Mestské múzeum v Tureckom dome v Senci, potrvá do mája 2018.