Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.12.2017

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre telesnú a športovú výchovu

Členovia Predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu sa na pracovnom zasadaní v Štátnom pedagogickom ústave zaoberali problematikou testovania pohybových predpokladov detí 1. a 3. ročníka základnej školy, smernici k lyžiarskym a snoubordingovým výcvikom a stredným športovým školám. Pozornosť venovali aj Národnému akčnému plánu pre podporu pohybovej aktivity na roky 2017-2020, kde si stanovili úlohy pre ich plnenie v roku 2018.

„Zaujímavá a intenzívna diskusia na záver zasadnutia potvrdila, že odborníci v oblasti telesnej a športovej výchovy majú v súčasnosti množstvo tém, ktoré je potrebné riešiť, či už smerom k učiteľom do praxe alebo z pohľadu potrebných úprav legislatívy,“ uviedol po skončení zasadania Predmetovej komisie pre telesnú a športovú výchovu riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.