Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


05.04.2018

V ŠPÚ sa bude konať 18. apríla medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

V Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave bude 18. apríla medzinárodná odborná konferencia vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“ vystúpia s odbornými prednáškami na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Príspevky v nemeckom a francúzskom jazyku budú tlmočené do slovenčiny.

„Medzinárodnú konferenciu  pre učiteľov cudzích jazykov spojenú s odbornými workshopmi  sme  zamerali na podporu rozvoja profesijných kompetencií učiteľov francúzskeho, nemeckého, ruského, španielskeho, talianskeho a anglického jazyka, pretože na Slovensku, podobne ako v iných európskych krajinách, si prax žiada absolventov škôl, ktorí ovládajú nielen angličtinu, ale aj iné svetové jazyky,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

O činnostne zameranom didaktickom prístupe vo výučbe cudzích jazykov bude na konferencii prednášať atašé pre jazykovú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Emmanuelle Daill. Bilingválne vyučovanie v Českej republike predstaví PhDr. Marie Černíková z Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR, problematiku viacjazyčnosti v Európe bude analyzovať Walter Sabiel z Goetheho inštitútu v Mníchove a na pedagogický prístup CLIL z pohľadu sociolingvistiky a neurolingvistiky sa zameria prof. Silvia Pokrivčáková z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Workshopy pre učiteľov cudzích jazykov budú na medzinárodnej odbornej konferencii „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“ rozdelené do troch sekcií. Prvá sekcia sa bude venovať témam spojeným s francúzskym jazykom, druhá otázkam spojeným s vyučovaním nemeckého jazyka a tretia oblasť bude zameraná na problematiku pedagogického prístupu CLIL.

Počet miest v rokovacej sále Štátneho pedagogického ústavu na Pluhovej ulici č.8 v Bratislave je obmedzený, preto v prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnený prihlasovací formulár v elektronickej podobe na adresu: zuzana.licha@statpedu.sk, najneskôr do 30. marca 2018.

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia (škola) alebo účastník.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa vzdelávacej aktivity kontaktujte: Mgr. Zuzana Lichá, zuzana.licha@statpedu.sk, Mgr. Anna Krnáčová, anna.krnacova@statpedu.sk

Podrobné informácie nájdete v prílohách.

/files/sk/aktuality/pozvanka_18-4-konferencia-2.docx   pozvánka

/files/sk/aktuality/prihlaska_18-3-4_konferencia.docx prihláška