Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Súťaž pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Vyhlásenie súťaže - informácie

Kontaktný formulár

Súhlas dotknutej osoby

Vyhlásenie autora