Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


10.10.2017

ŠPÚ v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku otvorí 20. októbra nový program vzdelávania pre učiteľov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a kultúrny radca francúzskeho veľvyslanectva Jean-Pierre Jarjanette, ktorý je zároveň riaditeľom Francúzskeho inštitútu na Slovensku, otvoria 20.októbra v ŠPÚ nový program vzdelávania pre učiteľov.

Štátny pedagogický ústav spolu s Francúzskym inštitútom v Bratislave otvárajú v októbri inovačné kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov francúzskeho jazyka všetkých typov a stupňov škôl. Štúdium bude realizované kombinovanou formou dištančného a prezenčného štúdia. Po úspešnom ukončení štúdia v júni budúceho roka bude absolventom priznaných 25 kreditov.

Program inovačného kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku s názvom Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka na základných a stredných škôl bol schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 26.6. 2017 .

Vzdelávanie technicky, organizačne a obsahovo zabezpečí Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku.