Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.06.2018

V ŠPÚ sa konali workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl

V Štátnom pedagogickom ústave sa konali workshopy pre učiteľov nemeckého jazyka základných a stredných škôl Experimentieren auf Deutsch (Experimentovanie po nemecky) a Die deutschsprachigen Länder kreativ – nicht nur Zahlen und Fakten (Nemecky hovoriace krajiny kreatívne – nielen čísla a fakty). Učitelia zo škôl v Bratislave a ďalších miest Bratislavského kraja si v nich vyskúšali, ako sa dá zábavnou formou učiť po nemecky a naučili sa aj nové hry, ktoré obohatili ich slovnú zásobu.

„V ŠPÚ sa snažíme nájsť a odporučiť učiteľom a školám také vyučovacie metódy, ktoré posilnia záujem žiakov o učenie sa všetkých predmetov v základných a stredných školách vrátane cudzích jazykov. Učiteľom napríklad predstavujeme vyučovanie nemčiny aj pomocou experimentov, prostredníctvom ktorých sa dá efektívne využiť tvorivý a hravý potenciál žiakov,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Na workshope Deutsch mit Spaß - Experimentieren auf Deutsch pracovali učitelia s pracovnými listami k rôznym experimentom, hrami, rôznymi tematickými kartičkami so slovnou zásobou a plagátmi. Učitelia si vyskúšali aj niektoré pokusy, ako môžu pracovať hravou formou so slovnou zásobou alebo precvičovať hovorenie pomocou jazykových štruktúr. Cieľom lektorky Beaty Menzlovej bolo aj predstaviť a vyskúšať nové materiály, ktoré mali učitelia bezplatne k dispozícii.

V druhom workshope Die  deutschsprachigen Länder kreativ – nicht nur Zahlen und Fakten, rodák z bývalej NDR, učiteľ nemčiny, pôsobiaci v Českej republike  Jens Krüger previedol učiteľov dejinami, prírodou, zvykmi, kultúrou a všedným dňom nemecky hovoriacich krajín. Ponúkol im tiež zaujímavé námety, ako žiakom informácie sprostredkovať, ktoré získal na základe vlastných skúseností a zážitkov.

Na seminári v ŠPU sa učitelia tiež dozvedeli podrobnosti o možnosti  prihlásiť svoju školu do projektu, ktorý sa uskutoční na jeseň tohto roka. V rámci projektu bude pripravené dvojdňové vzdelávanie pre učiteľov, pričom Nadácia Volkswagen Slovakia podporí školy zapojené do projektu aj finančne.