Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Súťaž AMARI ROMAŇI ČHIB – NAŠA RÓMČINA 7.apríla zrušená. Termín včas oznámime.

Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach až do odvolania z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja, vyhlasovateľ literárnej súťaže v prednese poézie a prózy v rómskom jazyku pod názvom AMARI ROMAŇI ČHIB – NAŠA RÓMČINA, ruší termín organizovania súťaže plánovaný na 7. apríla 2020. Nový termín oznámime, na webovom sídle ŠPÚ.

 

Kontaktné údaje na organizátorov súťaže:

 eva.gasparova1@gmail.com  alebo irenaadam@centrum.sk 

Kontaktný údaj na garanta súťaže:

jozef.facuna@statpedu.sk