Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc v Prešove 22. októbra

Jednou z úloh Štátneho pedagogického ústavu, ktorá vyplýva z materiálu “Návrh systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov“, schválenom ministerkou školstva Martinou Lubyovou, je podrobiť učebnice dôkladnej analýze z pohľadu pokrytia ich obsahu ŠVP a získať spätnú väzbu od pedagogickej verejnosti na celkovú koncepciu a kvalitu spracovania učebníc.

Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a pilotným odskúšaním dotazníka pre učebnice matematiky, biológie  a vlastivedy. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa (vlastiveda) a 2. stupňa (matematika, biológia ).

V prípade záujmu je potrebné poslať vyplnený formulár v elektronickej podobe na adresu:
silvia.senanova@statpedu.sk najneskôr do 15. októbra 2019.

Potrebné informácie nájdete v prílohách.

Pozvánka

Prihláška