Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pozvánka na konferenciu Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka a literatúry 18.júna

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom pozývajú na konferenciu Súčasný stav a perspektívy didaktiky slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa bude konať 18.júna v zasadacej sále ŠPÚ na Pluhovej ulici 8 v Bratislave. Bližšie informácie a záväznú prihlášku nájdete v prílohách.

Pozvánka na konferenciu

Program konferencie