Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Medzinárodná konferencia Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy

Štátny pedagogický ústav pozýva 6. – 7. mája 2019 do Bratislavy na 2. ročník medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Medzinárodné podujatie, ktoré je zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín, finančne podporí Spolkové ministerstvo zahraničných vecí Nemecka. Viac informácií nájdete v prílohách v slovenskom a nemeckom jazyku.

Pozvánka   konferencia-viacjazycnost-slovensku

Einladung   Konf_einladung_deutsch

Invitation     konference_multilingualism_Slovakia

Autori           pokyny-autori

Prednášajúci pokyny-prednasajuci