Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


6.06. - 8.06. - Poznaj slovenskú reč – 38. ročník súťaže v Nových Zámkoch

V Nových Zámkoch sa 6. až 8. júna bude konať celoštátne kolo súťaže Poznaj slovenskú reč. V poradí 38.ročník súťaže pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, opäť v gescii Štátneho pedagogického ústavu, sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy stavebnej – ÉSzKI v Nových Zámkoch. Do celoštátneho kola súťaže postúpili v štyroch kategóriách súťažiaci, ktorí sa umiestnili v krajských kolách na prvých troch miestach. Výsledky súťaže budú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.