Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


13.06. - Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením – predprimárne vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav organizuje 13.júna od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10.júna 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Pozvánka

Prihláška