Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


28.08.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v Košariskách so spoluorganizátormi konferencie k 100.výročiu založenia 1. ČSR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prerokoval v Košariskách so starostkou obce Annou Abramovičovou a riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave Zuzanou Horváthovou podrobnosti prípravy nadchádzajúcej odbornej konferencie venovanej 100.výročiu založenia prvej Československej republiky a osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika. Záštitu nad konferenciou k 100.výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov, ktorá sa uskutoční 25.októbra v Košariskách, prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

 „Boli sme sa pozrieť na tvári miesta, aké sú podmienky, v ktorých sa bude konať táto odborná konferencia venovaná 100.výročiu vzniku prvej ČSR. Odborno-kultúrne  podujatie, kde o umeleckú zložku sa postará ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave, bude zároveň venované aj pamiatke generála Milana Rastislava Štefánika, jedného zo spoluzakladateľov prvej Československej republiky, ktorý sa v Košariskách narodil a neďaleko, v Mohyle na Bradle, aj odpočíva. Symbolicky, časť programu konferencie sa bude konať v Národnom dome Štefánika a časť v jeho rodnom dome, v ktorom je inštalované jeho múzeum. Súčasťou programu bude aj odhalenie umeleckej makety s podobizňou Štefánika v parku pred jeho rodným domom,“ uviedol po rokovaní riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Vedecko-odborným ťažiskom programu pilotnej konferencie, ktorá sa bude konať 25.októbra v obci Košariská, budú referáty odborníkov na danú problematiku z Historického ústavu SAV, ŠPÚ a Matice slovenskej. Odbornú časť konferencie doplní umelecký program a výstava žiakov ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave a prehliadka Múzea M. R. Štefánika.

Vedecko-kultúrne podujatie na počesť vzniku 1. ČSR pripravuje ŠPÚ v spolupráci s obcou Košariská, NRSR, Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Maticou slovenskou a ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave. Záštitu nad konferenciou prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

„V budúcom roku nadviaže na pilotnú konferenciu v Košariskách cyklus odborných konferencií venovaný 100.výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov a 100.výročiu tragickej smrti generála M.R.Štefánika. ŠPÚ a Matica slovenská v spolupráci s pedagogickými fakultami vysokých škôl zorganizujú odborné vedecké konferencie v Nitre, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.