Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


23.11.2018

Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav usporiadal 15.9 – 5.11.2018 súťaž pre učiteľov cudzích jazykov. Učitelia mali vytvoriť inovatívnu aktivitu na vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka. Do súťaže sa zapojili učitelia základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska. Zaslané aktivity boli vytvorené pre anglický, nemecký, ruský a španielsky jazyk.

Na základe požiadaviek stanovených v podmienkach súťaže odborná porota vybrala tri najlepšie aktivity. Autori víťazných aktivít budú odmenení cenou vo výške 200 eur:

     PhDr. Ingrid Kerestúriová, Gymnázium Šrobárova 1, Košice (anglický jazyk);
     Ing. Alena Beyerová, Gymnázium  J. Tranovského, Liptovský Mikuláš (nemecký
     Mgr. Anna Nemcová, Dis.art, Gymnázium Pavla Horova, Michalovce (ruský jazyk).

Porota sa zároveň rozhodla udeliť špeciálnu cenu za najviac inovatívnu a obzvlášť prepracovane navrhnutú aktivitu vo výške 200 eur pre:

     Mgr. Lucia Prílepková, Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Dolný Kubín (anglický jazyk).

Zaslané aktivitu budú spracované do formy pracovných/metodických listov a zverejnené na Metodickom portáli ŠPÚ.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili!

Organizačný tím súťaže pre učiteľov cudzích jazykov.