Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


30.03.2017

ŠPÚ SPRÍSTUPNIL NA WEBOVEJ STRÁNKE METODICKÝ PORTÁL PRE UČITEĽOV

Štátny pedagogický ústav sprístupnil na svojej webovej stránke skúšobnú verziu metodického portálu http://194.160.4.174/ ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov.

Začína sa napĺňať potrebnými informáciami, súvisiacimi s inováciou ŠVP ako aj metodickými materiálmi, ktoré môžu pedagógom pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a vlastnej príprave vyučovacích hodín. Portál Štátneho pedagogického ústavu garantuje obsahovú a didaktickú správnosť publikovaných materiálov.

„Metodický portál ŠPÚ je priestor, kde učitelia budú môcť nájsť pomoc, inšpiráciu a rôzne nápady a podnety, ktoré môžu zužitkovať pri príprave na vyučovanie. Zároveň môžu využiť príležitosť, ktorú ponúkame a sami sa stať autormi metodických podnetov,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. 

Autori môžu posielať svoje návrhy a podnety na spu@statpedu.sk