Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


25.10.2018

ŠPÚ organizuje v spolupráci s Odborom školstva v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Seminár pre učiteľov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa bude konať 12. decembra 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnený formulár v elektronickej podobe na adresu: silvia.senanova@statpedu.sk, najneskôr do 30. novembra  2018.

Podrobné informácie nájdete v prílohách.

Prihláška
Pozvánka