Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


22.11.2018

Slovenské deti žijúce v Írsku poslali ďakovný list riaditeľovi ŠPÚ Ľ. Hajdukovi

Deti Slovákov žijúcich v Írsku, ktoré sa vzdelávajú vo Vzdelávacom centre pre slovenské deti v Dubline, napísali riaditeľovi Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítovi Hajdukovi ďakovný list napísaný v slovenčine. Do ŠPÚ ho spolu s ručne vyrobeným košíčkom s troma čokoládovými "zlatými" grošmi doručila riaditeľka vzdelávacieho centra Mária Pacherová. Tretiaci a štvrtáci takto spontánne reagovali na zásielky učebníc, ktoré im osobne zabezpečil a doručil riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk.

 

 

 

Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku, ktoré oslávilo pred rokom 10. výročie školskej prevádzky. Žiakov, ktorí pravidelne navštevujú centrum, aby nestratili kontakt s materinskou rečou, učia na obidvoch stupňoch základnej školy slovenskí učitelia, ktorí nadobudli prax na Slovensku. Niekoľko desiatok slovenských žiakov zo širšieho okolia sa vzdeláva v dvoch centrách - v Dubline a v pobočke v Corku. Vyučovanie je každú druhú sobotu, pričom niektoré deti do centier cestujú aj štyri hodiny. Vzdelávajú sa tu od materskej školy až po prípravu na maturitné skúšky, pretože Írsko umožňuje maturovať zo všetkých jazykov Európskej únie. Túto možnosť využíva veľa mladých ľudí zo slovenským ale aj iným materinským jazykom.

„Slovenčina je dôležitá pre tie deti aj preto, že mnohé z nich chcú študovať na slovenských vysokých školách. Preto robíme všetko pre to, aby vzdelávacie centrá pre našich krajanov v zahraničí dostali zo slovenskej strany viac podpory, a musím povedať, že veľmi úzko spolupracujeme práve s riaditeľkou vzdelávacieho centra v Dubline Máriou Pacherovou,“ doplnil riaditeľ ŠPÚ.

ŠPÚ spolupracuje so zástupcami vzdelávacích centier na tvorbe vzdelávacích štandardov a pomáha im s tvorbou učebníc, potrebných pre výučbu vo vzdelávacích centrách. Aktuálne úlohy operatívne rieši v spoločnej pracovnej komisii ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v Európe aj v zámorí. Komisia po prvý raz zasadala 14. júna v Bratislave počas osláv 70. výročia vzniku Štátneho pedagogického ústavu.