Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


01.10.2019

Seminár Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti

Štátny pedagogický ústav pozýva učiteľov materských škôl na seminár k metodickej príručke Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti. Cieľom seminára je interaktívnou formou podporiť rozvoj kritického myslenia učiteľov s prepojením na rozvíjanie mediálnej gramotnosti vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Lektorkami seminárov sú samotné autorky metodickej príručky. Semináre, ktoré sa realizujú v Bratislave a v Banskej Bystrici 18.10., 24.10., 30.10. a 8.11.2019, sú bezplatné. Na seminár je možné sa prihlásiť cez online formulár – kliknutím na odkaz podľa Vami vybraného miesta a termínu.

Program:

8:30 – 11:30 Dopoludnia – teoretická časť a cvičenia

8:00 – 8:30 prezentácia, základné informácie o školení

8:30 – 10:00

  1. Mediálna gramotnosť, médium
  2. Mediálna výchova a jej miesto v materskej škole – O čom to vlastne je? Prečo je potrebná?
  3. Rola učiteľa v procese mediálnej výchovy

10:00 prestávka

10:30 – 11:30

  1. Kritické myslenie ako základný predpoklad a prostriedok mediálnej výchovy
  2. Cvičenia na rozvoj kritického myslenia: prenos informácie, analýza argumentov, analýza vybraného článku, videa.

11:30 – obedná prestávka

12:00 – 15:30 Popoludní – metodická časť

12:00 – 13:30

  1. Metodická časť: Ukážky aktivít, premietanie ukážok z praxe, zvukové nahrávky, produkty detí, didaktická analýza aktivít, návrhy aktivít účastníkmi

13:30 prestávka

14:00 – 15:30

  1. Metodická časť: Ukážky aktivít, premietanie ukážok z praxe, zvukové nahrávky, produkty detí, didaktická analýza aktivít, návrhy aktivít účastníkmi

 

Prihlasovanie:

Semináre sa realizujú v Bratislave a v Banskej Bystrici a sú bezplatné. Na seminár je možné sa prihlásiť cez online formulár – kliknutím na odkaz podľa Vami vybraného miesta a termínu:

Seminár v Banskej Bystrici dňa 18.10.2019:  https://forms.gle/51bkpTicrvjJ4Dc57  (do 16.10.2019)

Seminár v Banskej Bystrici dňa 30.10.2019:  https://forms.gle/BJyMa4RTz5uVUWyF7 (do 28.10.2019)

Seminár v Bratislave dňa 24.10.2019:  https://forms.gle/mnw29yFrRncKJWhj8     (do 22.10.2019)

Seminár v Bratislave dňa 8.11.2019: https://forms.gle/zgoSsp6NY11kkXX7A    (do 6.11.2019)

Počet osôb na jeden seminár je limitovaný počtom 20 osôb. Po odoslaní prihlasovacieho formulára systém automaticky posiela odpoveď o akceptovaní zaslanej prihlášky, alebo o jej odmietnutí po naplnení kapacity. Po tomto upozornení už nie je možné sa na seminár prihlásiť! Adresa s miestom konania seminára bude zaslaná mailom niekoľko dní pred začiatkom seminára. Ďakujeme za prejavený záujem.