Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


03.09.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal zástupcov neziskovej organizácie YouthWatch

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ zástupcov občianskeho združenia YouthWatch. Obsahom pracovného stretnutia bolo rokovanie o budúcej možnej spolupráci medzi obidvoma subjektami pri aktivitách v oblasti domácich i nadnárodných projektov.

„Prediskutovali sme spolu možnosti partnerskej spolupráce v rámci aktívnej účasti na nadnárodných projektových stretnutiach a multiplikačných podujatiach, ako sú napríklad odborné konferencie. Zhodli sme sa v tom, že pre obidve strany je užitočná odborná participácia na tvorbe spoločných intelektuálnych výstupov projektov a spolupráca v konzultačno-poradenskej činnosti v oblasti práce s mládežou najmä pri prepájaní formálneho a neformálneho vzdelávania,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a doplnil, že po vzájomnej dohode bude ŠPÚ s neziskovou organizáciou YouthWatch spolupracovať aj na ďalších aktivitách v oblasti školstva.