Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


17.05.2018

Pozvánka na seminár 30.5. pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 30. 5. 2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Počas seminára sa učitelia oboznámia s modelom Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov, jeho funkciami,  spôsobom jeho využitia v pedagogickej praxi a jeho prepojením na vzdelávacie štandardy z cudzích jazykov v inovovanom ŠVP.

Prihlasovací formulár

Kontaktná osoba: PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD.

Záujemcovia/záujemkyne sa môžu prihlásiť zaslaním  prihlasovacieho formulára v termíne do  24. mája 2018 na e-mailovú adresu: katarina.bockanicova@statpedu.sk.