Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


09.10.2017

Pozvánka na seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov.

Seminár sa bude konať dňa 14. 11. 2017 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. Počas seminára sa učitelia oboznámia s modelom Európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov, jeho funkciami,  spôsobom jeho využitia v pedagogickej praxi a jeho prepojením na vzdelávacie štandardy z cudzích jazykov v inovovanom ŠVP.

Prihlasovací formulár

Kontaktná osoba: PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD.

Záujemcovia/záujemkyne sa môžu prihlásiť zaslaním  prihlasovacieho formulára v termíne do  3. novembra 2017 na e-mailovú adresu: .