Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


21.02.2019

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy 6.-7. mája

Štátny pedagogický ústav pozýva 6. – 7. mája 2019 do Bratislavy na 2. ročník medzinárodnej konferencie Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Medzinárodné podujatie, zamerané na podporu vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín, finančne podporí Spolkové ministerstvo zahraničných vecí Nemecka. Viac informácií nájdete v prílohách v slovenskom a nemeckom jazyku.

Pozvánka  konferencia-viacjazycnost-slovensku

Einladung  konf_spu_einladung-deutsch

Invitation    konference_multilingualism_slovakia

Autori          pokyny-autori

Prednášajúci pokyny-prednasajuci