Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


29.03.2019

Odborný seminár Včielka

Štátny pedagogický ústav vás pozýva na odborný seminár Včielka – osobný tréner čítania, ktorý  vám bude prezentovať PaedDr. Renáta Wolfová, špeciálna pedagogička, lektorka vzdelávacích kurzov z Dyscentrum Praha.

Odborný seminár určený pedagógom prináša možnosť cielenej intervencie v prospech detí, špeciálnym pedagógom umožňuje supervidovať nácvik prebiehajúci v škole, aj v domácom prostredí. Pre žiakov s poruchami učenia a ich rodičov je ideálnym pomocníkom ako ich osobný tréner čítania, ktorý im zostaví individuálne cvičenia na pravidelné precvičovanie. Všetci registrovaní budú mať k dispozícii slovenskú Včielku  bezplatne na testovanie www.vcielka.online.

Seminár sa koná v dvoch termínoch: 24. apríla 2019 (streda) a 25. apríla 2019 (štvrtok)

Podrobné informácie nájdete v pozvánke.

Pozvánka 24.4.2019

Pozvánka 25. 4. 2019

Registrácia