Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


15.11.2018

Výzva UNICEF a UNESCO pre základné a stredné školy na Slovensku:

Zapojte sa aj vy do Projektu OSN Worlds Largest Lesson 2018

Medzinárodný projekt OSN World’s Largest Lesson (Najväčšia svetová lekcia) 2018 je určený na rozvoj poznania, pochopenia a podpory cieľov trvalo udržateľného rozvoja (SDGs) u žiakov základných a stredných škôl za účelom budovania zručností a kompetencií v oblasti globálneho občianstva. OSN ponúka školám účasť v projekte, ktorý má 17 cieľov na ochranu planéty pred zmenou klímy a na vytvorenie sveta, ktorý bude pre každého lepší, spravodlivejší a bezpečnejší. Ambíciou OSN je dosiahnutie týchto cieľov do roku 2030.

Súčasťou celosvetového projektu UNESCO the World´s Largest Lesson je video, ktoré populárnou formou informuje o globálnych Cieľoch udržateľného rozvoja (SDGs). Je určené pre školy, učiteľov a ďalších, ktorí chcú pracovať s témou SDGs a globálnym vzdelávaním.

Video je zverejnené napríklad na:  https://www.youtube.com/watch?v=ybv7j1TBBPM

Pri vytváraní projektu je možné využívať rôzne materiály (vyučovacie plány pre učiteľov, videá, komiksy, projekty v rôznych jazykoch, voľný on-line kurz pre učiteľov vysvetľujúci SDGs a spôsob zapojenia sa do tohto „projektu“) a pod. z príslušnej webstránky, tvoriť vlastné projekty, lekcie a podobne.

Projekt školám, triedam, žiakom a učiteľom umožňuje zviditeľniť seba a svoj projekt zdieľaním svojho projektu na „digitálnej mape“, na ktorú sa dá prelinkovať aj na http://worldslargestlesson.globalgoals.org/.

Mailová adresu na zasielanie spätnej väzby o zapojení sa do uvedeného projektu.

spu@statpedu.sk

Termín ukončenia tohtoročných projektov je 31.december 2018.