Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


17.05.2019

Európska značka pre jazyky 2019

Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie, ktorú na Slovensku organizuje SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Cieľom súťaže je upriamiť pozornosť laickej aj odbornej verejnosti na zaujímavé projekty, ktoré prispeli k rozvoju jazykových zručností detí, žiakov, študentov, mládeže či dospelých, vrátane profesionálov, ktorí sa výučbou jazykov zaoberajú.

Súťaž je otvorená akýmkoľvek typom organizácií od škôl na všetkých stupňoch vzdelávania cez univerzity, vzdelávacie organizácie, komunitné centrá, mimovládne organizácie a nadácie, mestá a obce, múzeá či iné spoločenstvá.

Leták - Európska značka kvality 2019