Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


11.10.2018

Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

Pozvánka na odborné a metodické podujatie určené pre školy, pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní (ZŠ, SŠ), ktoré sa uskutoční 19. novembra 2018 v Štátnom pedagogickom ústave.

Ide o prvé podujatie na túto novú a pritom veľmi aktuálnu tému. Cieľom je poskytnúť relevantnú orientáciu v mnohotvárnej problematike duševného vlastníctva a tiež poskytnúť  praktické zdroje a námety pre vyučovanie.

Pozvánka

Program

Prihlásenie