Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


12.11.2019

V ŠPÚ sa uskutoční konferencia venovaná tematike ozdravenia populácie

V Štátnom pedagogickom ústave sa 27. novembra uskutoční konferencia Projekt ozdravenia populácie sa začína v školách a v rodinách. O podrobnostiach programu konferencie rokoval riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk s projektovým manažérom, predsedom Slovenského orla Jozefom Gálikom. Hlavným zámerom organizátorov konferencie je zhodnotiť výsledky plnenia úlohy z roku 2017, ktorej cieľom je ozdravenie populácie v podmienkach Slovenskej republiky.

„Prednášajúci z radov odborníkov na túto problematiku budú informovať  o stave fyzickej a psychickej zdatnosti obyvateľstva, osobitne detí a mládeže. Predstavia tiež aktualizovaný projektový zámeru orientovaný na priestorovú inováciu telocvične a tvorbu cvičebných priestorov v atypických podmienkach, ako sú byty, obytné súbory, hotely, chaty a podobne,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk po skončení rokovania.

Odborníci budú venovať pozornosť aj formovaniu a využitiu unifikovanej stavebnicovej rady v oblasti mechanoterapie, rehabilitácie a rehabilitačnej prevencie, využitiu izokinetických prístrojov na posilňovanie a súčasnú diagnostiku, možnostiam formálneho a neformálneho vzdelávania a motivácie detí a rodičov k zdravému životnému štýlu.

Konferencia Projekt ozdravenia populácie začína v školách a v rodinách nadväzuje na nadrezortný projekt „VTS – modernizácia TV a športu“. Projekt na ozdravenie populácie vznikol so zámerom vybudovať výskumno-vývojové a realizačné prostredie podporené propagačnými aktivitami v oblasti telovýchovy formou vedecko-technických služieb v podmienkach Slovenska.