Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


04.08.2018

V Martine sa konali Národné matičné slávnosti pri príležitosti 155.výročia založenia MS

Pri príležitosti 155. výročia založenia Matice slovenskej a 25 rokov existencie Slovenskej republiky na tohtoročných Národných matičných slávnostiach v Martine ocenili 25 osobností. Medzi nimi boli aj emeritní biskupi katolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Ján Sokol a Július Filo, bývalý predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, spisovatelia, umelci a novinári – Roman Kaliský, Milan Ferko, Drahoš Machala, Eva Kristinová a ďalšie osobnosti spoločenského a politického života.

„Matica slovenská sa tradične zameriava nielen na zachovanie pamiatky na národných velikánov, ale aj na národné osobnosti v regiónoch, ktoré veľa urobili pre budovanie národnej občianskej spoločnosti bez ohľadu na ich konfesijnú či stranícku príslušnosť. To by malo byť príkladom aj pre ostatné subjekty na našej spoločenskej či politickej scéne, aby sa naša spoločnosť zjednocovala, hľadala spoločné styčné body, prijateľné a pozitívne pre súčasnosť, ale najmä pre budúcnosť našej krajiny,“ uviedol na slávnosti riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, ktorý je aj zakladajúcim členom Matice slovenskej.

 Aj emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Július Filo, ocenil úsilie Matice o zachovanie, rozvíjanie a pestovanie hodnôt vo všeobecnosti.

„Matica slovenská spája veci, ktoré sa udiali, hodnoty, ktoré naši národní buditelia a predstavitelia v histórii pestovali. Ale treba, aby sa aj dnes stávali aktuálnymi, pretože do budúcnosti treba pestovať najmä nádej pre Slovensko, pozitívne hodnoty, ktoré nám pomôžu,“ povedal J.Filo.
Emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol podčiarkol dôležitosť, že Matica popri láske k všetkým propaguje lásku k svojmu národu, k vlasti.

„My si ju musíme vážiť našu vlasť, byť na ňu hrdí a popri láske k všetkým musíme dávať tomuto národu svoje odporúčanie a povzbudzovanie, aby mal zdravú odvahu i rozvahu, lebo Slovákom to chýba," zdôraznil Sokol.
Matica slovenská má v súčasnosti aktívnych 490 miestnych odborov, 242 umeleckých folklórnych kolektívov a 33 divadelných skupín, ktoré vystupujú pod matičnou zástavou.

„S Maticou veľmi aktívne spolupracuje 192 škôl v rámci Slovenska, otvárame tak platformu aj pre nových nadaných umelcov. Máme aj 30 odborov Mladej matice, ktorá pôsobí na mládežníckom vlasteneckom poli," spresnil predseda Matice slovenskej Marián Gešper.

Národné matičné slávnosti ponúkli počas dvoch dní folklór, divadlo a návštevníci si mohli výnimočne pozrieť aj historické vyšívané stanovy. Nechýbal krátky historický dokument o prvom predsedovi Matice Štefanovi Moysesovi. V bohatom programe sa predstavili účinkujúci so symbolickým zastúpením všetkých ôsmich krajov Slovenska, ale aj folklórny súbor Chemlon z Humenného. Súčasťou programu bola aj výstava o Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, ktorá mala premiéru vlani v Trenčíne pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.