Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


08.11.2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil knižný veľtrh Bibliotéka

Za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka začal sa dnes v priestoroch výstaviska Incheba v Bratislave ďalší ročník knižného veľtrhu Bibliotéka, na ktorom nechýba ani stánok s vystavenými publikáciami a informačnými materiálmi z dielne ŠPÚ. Informácie, ktoré súvisia s inováciou ŠVP a metodické materiály, ktoré môžu pomôcť pri tvorbe školských vzdelávacích programov a individuálnom plánovaní učiteľov, sú zverejnené aj na Metodickom portáli ŠPÚ.

Na tohtoročnej Bibliotéke ŠPÚ aktuálne vystavuje metodicko-didaktické materiály oddelenia humanitných predmetov, ktoré reagujú na nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo formálnom i neformálnom vzdelávaní, ako je globalizácia, ľudské práva, radikalizácia, extrémizmus a migračná kríza, korupcia a podvodné správanie v školách alebo výchova k hodnotám národného a svetového kultúrneho dedičstva. Bohaté zastúpenie publikácií a informačných materiálov má aj oddelenie cudzích jazykov a oddelenie predškolskej a elementárnej pedagogiky. Zaujímavé tituly tu návštevníci nájdu z oblasti matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov, ale aj tie, ktoré sú určené pre rómsku národnostnú menšinu a pre odborníkov pre všeobecnú pedagogiku, špeciálnu pedagogiku a didaktiku,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk, ktorý navštívil aj výstavné priestory CVTI a rezortu školstva, kde ho zaujala najmä oblasť Vedy a techniky.

„Nestačí len zdôrazňovať, že veda a technika sú pre rast spoločnosti nevyhnutnou súčasťou, musíme predovšetkým motivovať mladých ľudí, aby sa orientovali na vedu a techniku. Len tak odborná i laická verejnosť naozaj uverí, že je potrebné vnímať vedu a techniku pozitívne,“ podčiarkol Ľ. Hajduk.
Veľtrh Bibliotéka tento rok sprevádza aj niekoľko podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky, a to celoštátne finále súťaže vedecko-technických bádateľských projektov Festival vedy a techniky AMAVET a interaktívna výstava Veda netradične. Súčasne sa v priestoroch Incheby koná aj Národná konferencia s názvom Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore – Smerovanie ku kvalite a vedomostiam. Dnes večer bude Bratislave aj slávnostné odovzdávanie Cien za vedu a techniku ako ďalšie z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018.

Knižný veľtrh Bibliotéka v bratislavskej Inchebe potrvá do nedele 11. novembra.